როგორ მოვემზადოთ მოლაპარაკებისთვის?
რამდენად გულწრფელი უნდა ვიყოთ მოლაპარაკების პროცესში?
რა დავუპირისპიროთ მოლაპარაკების პარტნიორის მანიპულაციურ ქცევას?
უნდა ვიზრუნოთ თუ არა მოლაპარაკების პარტნიორის კმაყოფილებაზე?
როგორ იქმნება ჩვენი ძალა მოლაპარაკების პროცესში?

მოლაპარაკების  ტრენინგი საშუალებას აძლევს მონაწილეებს გამოსცადონ მოლაპარაკების წარმოების საკუთარი შესაძლებლობები, გააცნობიერონ წარმატების თუ წარუმატებლობის მიზეზები და ნათლად დაინახონ, თუ რაშია მათი ძალა მოლაპარაკების პროცესში და რამდენად მნიშვნელოვანია სიტუაციური, მოქნილი მოქმედება.

! მოლაპარაკების შედეგად იღებ იმას, რის მოლაპარაკებასაც შეძლებ და არა იმას, რაც სამართლიანად გეკუთვნის !

ტრენინგის პროგრამა მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა:

  • მოლაპარაკება, როგორც მიზნის მიღწევის საშუალება;
  • დამარწმუნებელი კომუნიკაცია და არგუმენტირება მოლაპარაკებისას;
  • სხვადასხვა საკომუნიკაციო ტექნიკა, რომელიც გამოიყენება მოლაპარაკების პროცესში;
  • სიტუაციური ქცევა მოლაპარაკებებისას;
  • პარტნიორის ინტერესებისა და საჭიროებების გათვალისწინება მოლაპარაკებისას, ორმხრივი მოგება;
  • ვაჭრობა მოლაპარაკების პროცესში;
  • მოლაპარაკების რეკომენდებული და არარეკომენდებული სტრატეგიები;
  • ტიპური წინააღმდეგობები და მათი დაძლევა მოლაპარაკებებისას;
  • მოლაპარაკების პარტნიორის უარზე სწორად რეაგირება;
  • ტიპური შეცდომები მოლაპარაკების პროცესში.