28+
წელი
2000+
ჩატარებული ტრენინგი
16000+
მონაწილე
150+
ბიზნეს კლიენტი